Author: Hantie Coleman-Putter Genre:
Rating

Hierdie fiktiewe verhaal handel oor die naamlose jongman wat volgens

Markus 14:51 ook in Getsèmane was toe Jesus gearresteer is – die een

wat waarskynlik volgens Johannes 18:15 en 16 by die hoëpriester se

deurwag toestemming gevra het om Petrus ook te laat inkom terwyl

Jesus verhoor word.

Snobistiese Miriam het byna alles wat ʼn vrou kan begeer. Haar pa is

naas die rabban (hoof Fariseër) die mees senior rabbi en teologiese

professor by die tempel; haar man is een van die vernaamste Sadduseër

priesters op die Joodse Raad en boonop bly sy in ʼn ultramoderne huis

wat afkyk op Jerusalem. Al wat sy begeer is ʼn kind van haar eie – tot ʼn

vreeslike ramp haar tref.

Toe haar seun gebore word het Miriam se wêreld verbrokkel en sy leef

soos ʼn kluisenaar in Gennesaret, ver weg van die aansien wat sy geken

het. Boonop is haar baba opvallend onaantreklik en hy stotter en stamel

binne ʼn paar jaar so erg dat Miriam elke dag wens hy was nooit gebore.

Om hom onder haar voete uit te hou, leer sy vir Jannes skryf toe hy nog

baie jonk is.

Eendag, na ʼn wrede afranseling, vlug die seuntjie van die huis af en

ontmoet ʼn vreemdeling op die berg – Jesus van Nasaret – wat Jannes

sowel as Miriam se lewens radikaal verander.

Hierdie verhaal wys hoe invloedryk die mishandelde en mensverskrikte

seuntjie word wat aanvanklik geen groter ambisie gehad het as om

anoniem in Jesus se skaduwee te leef en net aantekeninge te maak van al

sy doen en late en sy lesings.

Veel meer belangrik! Dit ontbloot die impak wat Jesus op sy flaterryke

volgelinge gehad het en die ontwikkeling van die na-hemelvaart

gemeente van gelowiges – te midde van intense vervolging – tot daar

tydens die val van Jerusalem net twee van die oorspronklike ooggetuies

oorgebly het: Simon die gewese Siloot en Jannes, wat tydens Jesus se

openbare optrede te jonk was om as een van die belangrike dissipels

geag te word.

Alle navrae en bestellings kan gerig word aan Hantie.Putter@outlook.com of tel nommer: 079 622 6564

Prys: R280.00

Dagbreekuitgewers Bestel Vorm

 

Verification

Comments are closed.