Author: André de Meillon Genre:
Rating

Hierdie boek is geskryf uit die Christelik-Gereformeerde tradisie. Die geloofsgedagtes is sentraal tot hierdie uitgangspunt.

Vandag word die Kerk van Jesus Christus op vele maniere bedien. Jesus Christus bly die middelpunt van geloof. Die Afrikaans-magtiges is versprei oor die aardbol. Die Afrikaans-magtige vervul nou sy rol as sendeling van God se Woord. Die mens, insluitend die Afrikaans-magtige, soek in hierdie tegnologiese warboel na God. Hierdie boek van André de Meillon leen hom spesifiek daartoe. Dit wankel nie van die Woord van God nie. Dit gee klaarheid omtrent geloofsake van die dag.

GELOOFSGEDAGTES vir die KERKJAAR is geskryf onder die leiding van die Heilige Gees. Die werking van die Heilige Gees word deurgans beklemtoon. Hierdie denke van die Kerk van Jesus Christus is ook die sentrum van die kerkjaar. Die boek is spesifiek geskryf vir daardie mensskeppinge van God wat afvallig geword het: die Christenmens kan sy geloof hersien en moontlik verbeter. Voorskriftelik wil die skrywer nie wees nie, maar ingeligte besluite (veral oor God) moet deurdag geneem word. Vandag is daar legio inligting op die internet wat verwarrend kan wees. Die geloofsgedagtes probeer orde bring in die leefwyse van die hedendaagse Christen.

Kersfees, die Paasfees en die Pinksterfees word beklemtoon. Alhoewel baie van hierdie feesdae amptelike vakansiedae op die sekulêre almanak is, is dit feesdae wat gekoppel is aan Jesus Christus. Hierdie Christusfeeste het betekenis vir die Christen van alle tye.

Soli Deo Gloria.

André de Meillon is ʼn oud-onderwyser en teoloog. Hy het sy teologiese studie by UNISA voltooi. Hy is deesdae, na sy beroerte in laat 2009, ʼn kuber-sendeling met sy eie webblad (www.christusbediening.co.za). Hierdie webblad word wêreldwyd gelees deur Afrikaans-magtiges.

Hy glo dat God die toekoms van die mens in sy Hande het. Die toekoms lyk rooskleurig

saam met God.

Prys: R220.00

order-now-button

Comments are closed.