Author: Adri Ludick Genre:
Rating

Zander word Jesus se soldaatjie vertel die verhaal van Zander, `n seuntjie van ses jaar, wie se pappa die vorige jaar oorlede is. Hy is die enigste kind en worstel met vrae rakende sy pa se dood.  Sy ma, asook sy grootouers help hom deur die proses.

Relevante onderwerpe soos “boelie” en aktiwiteite gedurende skoolvakansies word aangeraak. As werkende enkelouer is Zander se ma op sy grootouers aangewese om na hom om te sien gedurende skoolvakansies. Die hedendaagse kind kan identifiseer met Zander se leefwêreld.

Die verhaaltjie het `n godsdienstige strekking, aangesien bybelverhale toepaslik geinkorporeer word. Elk van die agt kort stories word ook met `n gebedjie rakende die individuele scenarios afgesluit. Die volwassenses in die stories konsentreer op morele lesse wat die kind/ers uit die scenarios kan put. Bybelverhale word dus as’t ware lewendig en die morele lesse word prakties geinterpreteer.

Die verhaal het die potensiaal om te vervolg. Zander se ma kan in `n volgende boekie byvoorbeeld weer in die huwelik tree en dan kan die kwessie van `n moderne saamgestelde gesin wat relevant in ons tydvak is, aangespreek word.  Die storie is in chronologiese volgorde geskryf en moet derhalwe bes moontlik so gelees word.

Die meegaande illustrasies dien slegs as `n voorbeeld van my gedategang met betrekking tot wat visueel uitgebeeld kan word. Indien u die manuskrip sou oorweeg, is ek bereid om `n illustreerder te nader vir die spesifieke doeleinde. Die verhaal is geskik vir kinders in die ouderdomsgroep ses to nege jaar.

Bestellings en navrae kan gerig word aan: leathermoods@gmail.com of tel nr. 076 469 2677.

 

Prys: R160.00

order-now-button

Comments are closed.