Author: Johan R Landman Genre:
Rating

Die klassieke werk van die digter, filosoof, en kunstenaar Kahlil Gibran is in 1923 gepubliseer en hy het beroemdheid verwerf vêr buite die grense van sy geboorteland Libanon.  Die Profeet is sederdien wêreldwyd en in verskillende tale uitgegee.

Die Profeet verskyn in 1955 vir die eerste keer in Afrikaans en het drie verskillende uitgawes en verskeie herdrukke beleef, uitgegee deur J. L. van Schaik Uitgewers.  Die gees en stemming van Gibran se werk word vas-gevang deur illustrasies van Soekie Footwat hierdie uitgawe weereens in ‘n kleinnood verander.

Woonagtig vir die laaste twintig jaar van sy lewe in Amerika het Kahlil Gibran (1883 – 1931) in Engels begin skryf.  Sy liriese werk word geken-merk deur ‘n besonderde kenmerk in menswees.

Weens sy insigte en wyshede oor verskillende onderwerpe oor etlike dekades heen was die uitdaging om die konsepte soos deur Gibran onder-streep word, beskikbaar te stel in `n vorm wat maklik gelees en verstaan kan word, om reg aan ons taal te laat geskied, en om steeds uniek te bly.

Hierdie verwerking is op `n wyse gedoen wat die leser sal uitdaag om die insigte te ondersoek, te oorweeg en te waardeer.  Ook vanuit `n hoek van ons hedendaagse samelewing en sosiale- en morele waardes.

Die Profeet sal verseker ook die Engelse leser interesseer.

 

Prys: R140.00

order-now-button

Comments are closed.